Vi är experter inom lokal- & fastighetsbranschen

Vi på Top Office erbjuder hög egen kompetens och ett stort nätverk av samarbetspartners - inom fastighetsvärdering, fastighetsjuridik, arkitektur, bygg- och projektledning, som myndigheter och offentliga förvaltningar.

Vi utför uppdrag åt såväl företag som privatpersoner och organisationer, oftast i Stockholmsområdet. Vårt signum är att vi alltid genomför våra uppdrag i nära och förtroendefullt samarbete med uppdragsgivaren. Vi anpassar lösningen till varje situation.

Exempel på aktuella projekt

Operativt ansvar för genomförande av större avyttringsprojekt (pågående 2012)

Top Office driver på uppdrag av HSB Stockholm sedan år 2008 ett strategiskt avyttringsprojekt avseende kommersiella bostadsrätter i enskilda bostadsrättsföreningar. Genom projektet har ett drygt åttiotal bostadsrättslokaler överlåtits till föreningar, hyresgäster eller externa intressenter.


Se fler aktuella Top Office-projekt »